O ambulanti

Doktor Kurila je leta 2011 s pohvalo opravil specialistični izpit s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine (fiziater). Že prej, od leta 2006, je kot zdravnik specializant vodil rehabilitacijo pacientov na zdraviliškem zdravljenju po operacijah gibalnega sistema. Med letom 2009 in 2011 je v Pragi uspešno zaključil podiplomski študij manualne medicine.

V naslednjih letih je dr. Kurila kot strokovni vodja gradil in usmerjal izobraževanje rehabilitacijske ekipe v zdravilišču Terme Olimia (enem od slovenskih zdravilišč). Leta 2014 je opravil izpit z rehabilitacijske metode Dinamična nevromuskularna stabilizacija (DNS). Do leta 2019 pa se je več krat aktivno s prispevkom udeležil strokovnih simpozijev s področja celovite obravnave pacientov s težavami v vratni in ledveni hrbtenici in tesno sodeloval z ortopedi in nevrokirurgi na tem področju.

Poleg obravnave tovrstne patologije se je dr. Kurila poglobljeno ukvarjal s pospeševanjem celjenja ran in drugimi komplikacijami sladkorne bolezni in napredovale ateroskleroze (PAOB).

Sedaj, zaposlen v zasebni zdravstveni instituciji, Medical center Rogaška, se še naprej ožje specializira na področje vratne in ledvene hrbtenice, obravnavo težav z velikimi sklepi (rama, kolk, koleno) in pospeševanje celjenja ran.