Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Fiziater.si.

Splošni pogoji

Fiziater, dr. Peter Kurila s.p. (v nadaljevanju Fiziater.si) si bo prizadeval, da bo spletno mesto www.fiziater.si delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se njegovim posledicam izogniti, ne odgovarja.
Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji uporabe, za katere si pridržujemo pravico do sprememb. Fiziater.si si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela spletne strani in izbris kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Omejitev odgovornosti

Vse objavljene informacije so zgolj informativne narave. Fiziater.si se trudi za stalno ažurnost spletnega mesta in popolnost podatkov, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo popolnost in pravilnost.
Uporaba spletnega mesta Fiziater.si je na lastno odgovornost. Fiziater.si ali katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarjajo za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini. Fiziater.si tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Fiziater.si ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej spletni strani, lahko naložite z mreže za vašo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletni strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Fiziater.si ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s to spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Fiziater.si  za vse primere izključena.

Zasebnost

Spletno mesto Fiziater.si zbira in shranjuje osebne podatke za namen spletnega povpraševanja po storitvah, informativnega spletnega naročanja na izbrane storitve in pošiljanja e-novic. Vse našteto izrecno le s potrjenim soglasjem o prejemanju le teh. Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo  skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. L. RS, št. 86/2007 UPB1). Podatki, ki se pridobijo ob podpisu soglasja, se uporabljajo v naslednje namene: pošiljanje e-novic po e-pošti, klicev ali sms sporočil, za kontaktiranje v zvezi z naročanjem na storitve, obveščanje o dogodkih, za statistične in tržne analize in segmentacijo uporabnikov, za pošiljanje e-novic ali sms sporočil z različnimi koristnimi informacijami.
Spletno mesto Fiziater.si uporablja storitev Google Analytics podjetja Google Inc. Podjetju se posredujejo anonimni podatki o obisku posameznih spletnih strani.
Spletno mesto Fiziater.si zagotavlja, da bo osebne podatke s katerimi upravlja ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem tretjim osebam, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Osebne podatke bo upravljavec hranil do preklica soglasja za zbiranje osebnih podatkov. Uporabo osebnih podatkov lahko oseba kadarkoli prekliče s preklicem na elektronski pošti info@fiziater.si.

Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina

Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, kodo in grafični material, ki jih vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe skrbnika spletnega mesta, razen za namene pregledovanja.

Veljavno od: 23.10.2020