Celjenje ran pri pacientih

Foto prikaz celjenja ran pri pacientih

Zaradi varovanja podatkov so pri pacientih navedeni samo najnujnejši osebni podatki.

67-letni bolnik

67-letni bolnik, ki je bil 22 let zdravljen za sladkorno boleznijo, od leta 2004 tudi z Inzulinom. Od leta 2010 prejema Marevan zaradi predvorne fibrilacije srca, leta 2013 je bila ugotovljena zamašitev arterij na goleni. Decembra 2013 se je pojavila suha gangrena desnega nožnega palca. Aprila 2014 je bil bris rane pozitiven na bakterijo MRSA. Zdravljenje rane s suhimi ogljikovimi kopelmi je bilo uspešno.

71-letni bolnik

71-letni bolnik z napredovalo generalizirano aterosklerozo, sladkorno boleznijo, stenozo aorte in predvorno fibrilacijo srca na terapiji z Marevanom. Zaradi vnetja pete stopalnice na desni nogi (osteomielitis) in gangrene v področju tretjega prsta, sta bila odstranjena sredinec in mezinec desne noge ter peta stopalnica. Učinkovito zdravljen z več sklopi suhih ogljikovih kopeli med marcem 2014 in majem 2015.

55-letni bolnik

55-letni pacient z napredovano generalizirano aterosklerozo in kronično diabetično rano ob glavici prve stopalnice levega stopala je bil uspešno zdravljen s sedemnajstimi terapijami FREMS novembra in decembra 2019 v Medical Centru Rogaška.

63-letni bolnik

63-letni pacient s sladkorno boleznijo. Kljub rednemu prevezovanju rane s strani patronažne sestre, se le-ta mesec dni ni celila. Nato učinkovito zdravljen s petnajstimi terapijami FREMS decembra 2019 v Medical Centru Rogaška.

73-letni bolnik

73-letni bolnik z napredovalo generalizirano aterosklerozo in kronično diabetično rano na desni goleni. Sledilo je uspešno zdravljenje s sedmimi terapijami FREMS decembra 2019 v Medical Centru Rogaška.

78-letni bolnik

78-letni bolnik s sladkorno boleznijo, ki je bil zdravljen samo z dieto. Napredovana ateroskleroza spodnjih udov. Stanje po nadkolenski amputaciji levega spodnjega uda, kasneje pojav kronične rane na krnu leta 2018. Najprej na žilni kirurgiji skrajšan krn in poskus celjenja rane, ki je zaradi slabe prekrvavitve razpadla in se zagnojila. Nato pacient uspešno zdravljen s suhimi ogljikovimi kopelmi.

*Vsebina je avtorsko delo. Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene brez pisnega dovoljenja družbe.