Politika zasebnosti

Vaša varnost in zasebnost je za nas izjemno pomembna. Vabimo vas, da si preberete vse informacije o tem, na kakšen način z vso skrbnostjo upravljamo z vašimi podatki.

1. Obdelava osebnih podatkov

1.1. Upravljanje osebnih podatkov

Če sodelujete z nami, nam zaupate svoje osebne podatke. Upravljavec vaših osebnih podatkov je v tem primeru dr. Peter Kurila s.p.,  (dalje Fiziater.si), info@fiziater.si, telefon: 040/801-345. V Fiziater.si se zavedamo pomena zasebnosti. Močno si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas na varnem. V ta namen smo oblikovali pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov.

1.2 Obdelava osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko namesto nas obdelujejo tudi naši pogodbeni sodelavci. To so zaupanja vredni pogodbeniki, katerim smo s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z delovanjem našega podjetja. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih ter izključno v našem imenu in za naš račun.

2. Osebni podatki, ki jih obdelujemo

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

2.1. Obdelava osebnih podatkov – samoplačniške storitve

Če ste se na Fiziater.si naročili na samoplačniški zdravstveni pregled, se vaši osebni podatki primarno obdelujejo za izvedbo tega pregleda. Za namen izvedbe pregleda bomo potrebovali zlasti vaše osebno ime, kraj bivanja, kontaktni telefon, kontaktni elektronski naslov, opis zdravstvenih težav, datoteke medicinskih izvidov. Te podatke bomo pridobili neposredno od vas.

2.2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo tudi za druge namene, če ste za takšno obdelavo podali privolitev. Privolitev pomeni vsako vašo prostovoljno, specificirano, informirano in nedvoumno izjavo volje, s katero izrazite soglasje za obdelavo osebnih podatkov za določen namen. Osebno privolitev lahko podate s svojo (pisno ali ustno) izjavo ali z drugim jasnim pritrdilnim dejanjem. V primeru uporabe spletišča Fiziater.si se npr. za privolitev šteje, ko na spletišču s klikom na prazno okno potrdite, da dovolite obdelavo osebnih podatkov za določen namen. Če ste mlajši od 15 let, ne morete podati veljavne privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov. V tem primeru mora z obdelavo vaših osebnih podatkov soglašati eden od staršev oziroma skrbnik.

2.3. Obdelava osebnih podatkov – spletno mesto

Fiziater.si zbira podatke o vaši uporabi spletne strani www.fiziater.si, pri čemer se to navezuje tako na način kot na namen uporabe. Ti podatki so za nas pomembni, saj nam omogočajo, da lahko zagotovimo pričakovan in kvaliteten nivo delovanja spletnega mesta www.fiziater.si ter obenem postopamo skladno z našimi pravnimi obveznostmi in v skladu z našo željo po neprestanem izboljšanju storitev, ki vam jih nudimo.

Spletna stran www.fiziater.si uporablja t.i. piškotke. Podrobnosti o piškotkih, načinu uporabe, shranjevanja in preprečevanja se nahajajo na spletni strani www.fiziater.si pod rubriko “Piškotki”, ki se nahaja na naši spletni strani.

Fiziater.si lahko prav tako zbira podatke o vaši geografski lokaciji, do katerih lahko dostopamo med vašim brskanjem po spletni strani www.fiziater.si na osnovi IP naslova ali GPS podatka v vaši elektronski napravi. Ti podatki se prav tako uporabljajo v namene izboljšanja kvalitete storitev, ki vam jih nudimo. Uporabniki imajo svobodno možnost izklopiti ali omejiti dostop do podatkov o geo lokaciji na sami elektronski napravi.

Med zbiranjem osebnih podatkov je možna tudi obdelava določenih podatkov s strani Google Analytics, o čemer si lahko več preberete v naših pravilih delovanja piškotkov. Za več informacij o pravilniku zasebnosti same platforme Google Analytics pa si lahko preberete več informacij na povezavi: https://policies.google.com/privacy?hl=sl

Naše posamezne storitve, ki so na voljo na spletni strani www.fiziater.si vam omogočajo neposredno kontaktiranje našega podjetja v zvezi s postavljanjem vprašanj ali rezervacije termina. V zvezi s temi storitvami je mogoče, da vas bomo pri tem zaprosili za določene osebne podatke, ki so predpogoj za izvedbo določene storitve. V takih primerih so vaši osebni podatki nujno potrebni, saj brez njih Fiziater.si ne more obravnavati vaše zahteve. Prikazan vam bo obrazec, s katerim boste potrdili, da ste seznanjeni in soglašate s pravilnikom zasebnosti, pri čemer mora vsak uporabnik obrazec tudi primerno označiti. Primer podatkov, ki bi jih v takih primerih zahtevali od vas, so vaše ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon in drugo. Posamezne storitve vam omogočajo, da komunicirate z osebjem v naši ustanovi. Ta komunikacija bo omogočena s strani naših sistemov, v katerih se tudi shranjuje.

V določenih primerih Fiziater.si zbira vaše podatke tudi s pomočjo drugih spletnih orodij in virov, ki se lahko kombinirajo z ostalimi podatki, do katerih nam vi omogočite dostop. Eden izmed takšnih virov podatkov je Facebook Pixel, ki omogoča sledenje vaše aktivnosti na spletni strani  www.Fiziater.si ter te podatke prenaša v spletno platformo Facebook. To nam omogoča, da vam preko socialnih omrežij Facebook in Instagram lahko ponudimo vsebine in informacije, ki so glede na vaše rezultate iskanja po naši spletni strani prilagojene vašim željam in interesom. Na ta način vam omogočamo uporabo storitev in informacije o storitvah, za katere na običajen način morda ne bi izvedeli, pri čemer je glavni interes zagotavljanje najvišje kvalitete storitev Fiziater.si. Tovrstna orodja so lahko vgrajena v spletno mesto, video vsebine in elektronsko pošto ter lahko omogočajo uporabnikom pridobivanje določenih podatkov z vaše elektronske naprave – npr. kdaj ste si ogledali določeno podstran ali elektronsko sporočilo. Več informacij o tovrstnih orodjih si lahko preberete na slednjih povezavah:

 • https://web.facebook.com/business/help/952192354843755?_rdc=1&_rdr
 • https://web.facebook.com/policy.php?_rdc=1&_rdr
 • https://web.facebook.com/policy.php?_rdc=1&_rdrhttps://web.facebook.com/policy.php?_rdc=1&_rdr

2.4. Obdelava osebnih podatkov – marketinške aktivnosti

Če ste z nami sklenili pogodbo ali ste z nami v kakšni drugi poslovni interakciji, ki sodi v sklop naše zakonite dejavnosti, lahko nekatere vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, starostni segment, …) na podlagi zakona (zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakon, ki ureja elektronske komunikacije) ali našega zakonitega interesa uporabljamo tudi za neposredno trženje, v kolikor ste v to privolili. Če ste v to privolili, se vsi vaši osebni podatki, ki jih Fiziater.si obdeluje v svojih zbirkah, lahko uporabljajo tudi za neposredno trženje, tj.:

 • za pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke,
 • za anketiranje,
 • za oblikovanje vam prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in predvidevanja vaših interesov, ekonomskega položaja, potreb (profiliranje) ipd.

Neposredno trženje lahko izvajamo preko vseh komunikacijskih kanalov: preko navadne in elektronske pošte, kratkih SMS in MMS sporočil, telefona (stacionarnega in mobilnega) in družabnih omrežij.

Za pošiljanje e-pošte v marketinške namene uporabljamo spletno platformo MailChimp, kjer so shranjeni vaši osebni podatki za pošiljanje (ime, priimek, elektronska pošta). Spletna platforma MailChimp v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjuje, da je pridobila certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). Več informacij o njihovem načinu zbiranja in obdelave ter varovanja podatkov lahko najdete tukaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/

3. Zahteva za prenehanje uporabe in obdelave osebnih podatkov

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve (npr. obdelava za neposredno trženje), lahko kadarkoli na naš elektronski naslov info@fiziater.si ali po telefonu 040/801-345 zahtevate, da trajno ali začasno, delno ali v celoti prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za te namene. V tem primeru bo Fiziater.si v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za te namene ter vas o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestila. Vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi vaše privolitve izvajala do preklica.

4. Katere so vaše pravice?

Če Fiziater.siobdeluje vaše osebne podatke, imate naslednje pravice:

 • zahtevate lahko dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje;
 • zahtevate lahko dopolnitve ali popravke vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni;
 • zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo;
 • zahtevate lahko omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov;
 • če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov;
 • zahtevate lahko prenos/prejem osebnih podatkov, ki se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi in obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi, in sicer v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki;
 • na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, če je ta potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali zaradi zakonitih interesov.

V tem primeru bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če bodo naši nujni legitimni interesi za obdelavo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami.

Navedene pravice lahko uveljavljate tako, da zahtevo naslovite po pošti na elektronski naslov: info@fiziater.si Zahteva mora obsegati dovolj osebnih podatkov za vašo identifikacijo, opredelitev oblike, v kateri želite prejeti odgovor, ter jasno opredelitev zahteve. Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v roku enega meseca. Ta rok se lahko izjemoma podaljša za dva meseca, o čemer vas bomo predhodno obvestili.

Če na vašo zahtevo ne boste dobili pravočasnega odgovora ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, lahko vložite pritožbo/prijavo pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana, telefon: 01/230-97-30, gp.ip@ip-rs.si.

5. Varovanje osebnih podatkov

Fiziater.si pri obdelavi vaših osebnih podatkov ravna v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov. Fiziater.si zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporablja organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Postopki in ukrepi so podrobno opisani v internem Pravilniku o varstvu osebnih podatkov Fiziater.si, ter v dokumentih informacijske varnosti.

6. Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja pogodb programa Pravočasno hranimo deset let po prenehanju pogodbe oziroma deset let oziroma deset let po zaključku sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova pogodbe. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke, ki se obdelujejo izključno na podlagi vaše privolitve, hranimo do preklica vaše privolitve.

7. Spremembe pravilnika

Ta politika se lahko občasno spremeni. Morebitne spremembe te politike bomo objavili na tej strani. Ob večjih spremembah bomo objavili vidnejše obvestilo.

Pravilnih ustvarjen in objavljen 23.10.2020